Tietosuojaseloste

TIIVISTELMÄ

Välimäen Mehiläistarvike Ky on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn; ”Oma tili”-hallintasivulla voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä tai voit ottaa s-postilla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Välimäen Mehiläistarvike Ky :n palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 1. Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 2. Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 3. Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 4. Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

 

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Välimäen Mehiläistarvike Ky (Y-tunnus 2962789-4)                                                                                                              Mäkeläntie 39, 05200 Rajamäki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä sähköpostilla:

info@valimaenmehilaistarvike.fi

 

MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KERÄTÄ?

 1. Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
 2. Tunnistamistiedot, kuten nimi
 3. Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 4. Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta
 5. Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 6. Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 7. Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 8. Google tai Facebook kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 9. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 10. Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 11. Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 12. Tuotearvostelut
 13. Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 14. Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

 

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

Voit hallita tietojen käyttöä ”Oma tili”-sivulla.

 

MIHIN HENKILÖTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään

 1. Asiakkuuden ylläpitämiseen
 2. Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 3. Välimäen Mehiläistarvike Ky:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 4. Asiakaskokemuksen parantamiseen
 5. Tilastollisiin tarkoituksiin
 6. Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 7. Väärinkäytösten estämiseen
 8. Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Välimäen Mehiläistarvike Ky:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

 

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Välimäen Mehiläistarvike Ky säilyttää asiakastietoja kolmannen osapuolen palvelimella, jossa on käytössä ISO 27001:een pohjautuva tietoturvan hallintajärjestelmä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Verkkosivujen ja -kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

Asiakastietoihin on pääsy vain Välimäen Mehiläistarvike Ky:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Välimäen Mehiläistarvike Ky (Y-tunnus 2962789-4)
Mäkeläntie 39
05200 Rajamäki

 

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Välimäen Mehiläistarvike Ky:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 2. Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 3. Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 

MILLAISIA OIKEUKSIA MINULLA ON?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 1. Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 2. Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 3. Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:

info@valimaenmehilaistarvike.fi

“Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN?

Välimäen Mehiläistarvike Ky on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Markkinointiviestit voi lopettaa jokaisen viestin lopussa olevasta peruutus-napista. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Välimäen Mehiläistarvike Ky:ta poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä sähköpostilla info@valimaenmehilaistarvike.fi.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

KÄYTETÄÄNKÖ KAUPAN SIVUILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Välimäen Mehiläistarvike Ky käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin. Asiakkaan salliessa personoinnin, voimme tarjota enemmän asiakasta kiinnostavia tuotteita ja paremmin kohdennettua mainontaa. Personointia varten asiakkaan selaimeen asetetaan kolmannen osapuolen eväste. Kolmannelle osapuolelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

 

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

info@valimaenmehilaistarvike.fi